ศาลเจ้าเทพนาจาหาดใหญ่และคณะศิษย์ ร่วมจัดงานบริจาคช่วยเหลือผู้ยากไร้ เทศกาลตรุษจีน 2023

ศาลเจ้าเทพนาจาหาดใหญ่และคณะศิษย์ จัดงานบริจาคช่วยเหลือผู้ยากไร้ เทศกาลตรุษจีน 2023

งานบริจาคช่วยเหลือผู้ยากไร้ เทศกาลตรุษจีน 2023 โดย ศาลเจ้าเท…

Read More

ผู้ปฏิบัติธรรมของ ศอ.บต. กว่า 80 คน ตามรอยพระพุทธเจ้า เยี่ยมชมดินแดนพุทธภูมิ สัมผัสวิถี วัฒนธรรมชาวฮินดู

ผู้ปฏิบัติธรรมของ ศอ.บต. กว่า 80 คน ตามรอยพระพุทธเจ้า เยี่ยม…

Read More
Verified by ExactMetrics