ภาพดาวหาง 12P/Pons-Brooks ฝีมือคนไทย จากดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

ภาพดาวหาง 12P/Pons-Brooks ฝีมือคนไทย จากดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่
Spread the love

ภาพดาวหาง 12P/Pons-Brooks ฝีมือคนไทย จากดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เผยภาพดาวหาง 12P/Pons-Brooks ฝีมือคนไทยบันทึกช่วงหัวค่ำวันที่ 11 มีนาคม 2567 จากดอยอินทนนท์ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่

 

ภาพดาวหาง 12P/Pons-Brooks ฝีมือคนไทย จากดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

ในช่วงนี้ดาวหางปรากฏในช่วงหัวค่ำหลังดวงอาทิตย์ตก อยู่บริเวณกลุ่มดาวแอนโดรเมดา (Andromeda) ทางขอบฟ้าทิศตะวันตก ขณะดวงอาทิตย์กำลังตกลับขอบฟ้า ดาวหางมีมุมเงยเพียงประมาณ 12 องศาเท่านั้น จึงปรากฏอยู่บนท้องฟ้าไม่นานก่อนจะตกลับขอบฟ้าตามดวงอาทิตย์ไป ประกอบกับช่วง
มีมลภาวะในชั้นบรรยากาศ และหลังจากนี้จะมีแสงจันทร์รบกวนยาวไปจนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2567 อาจจะสังเกตสังเกตด้วยตาเปล่าได้ค่อนข้างยาก

ดาวหาง 12P/Pons-Brooks กำลังโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ ปลายเดือนมีนาคมจะค่อย ๆ เปลี่ยนตำแหน่งเคลื่อนไปยังกลุ่มดาวแกะ (Aries) ปลายเดือนเมษายน และจะเคลื่อนไปสู่กลุ่มดาววัว (Taurus) และจะเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดวันที่ 23 เมษายน 2567 อาจมีความสว่างเพิ่มขึ้นจนสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าบนท้องฟ้าตอนกลางคืน นับเป็นหนึ่งในดาวหางที่น่าติดตามในช่วงต้นปีนี้

ภาพดาวหาง 12P/Pons-Brooks ฝีมือคนไทย จากดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

ดาวหาง 12P/Pons-Brooks จัดเป็นดาวหางประเภทเดียวกันกับดาวหางฮัลเลย์ (1P/Halley) กล่าวคือมีคาบการโคจรโคจรรอบดวงอาทิตย์ 71 ปี จึงจัดอยู่ในดาวหางประเภท “ดาวหางคาบสั้น” (Periodic comet) ค้นพบครั้งแรกโดย Jean-Louis Pons นักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1812 และค้นพบซ้ำอีกครั้งในปี 1883 โดย William Robert Brooks นักดาราศาสตร์ชาวอเมริกัน จึงเป็นที่มาของชื่อดาวหาง 12P/Pons-Brooks

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics