เตรียมพร้อมถ่ายภาพ “ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี”

เตรียมพร้อมถ่ายภาพ “ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี” สถ…

Read More

ไอแบงก์ SpeedSend บริการโอนเงินด่วนไปต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมพิเศษ 75 บาท

ibank Speed send

ไอแบงก์ SpeedSend บริการโอนเงินด่วนไปต่างประเทศ ค่าธรรมเนียม…

Read More

นายกรัฐมนตรี ประกาศให้ “โควิด-19” เป็นวาระแห่งชาติ ครม. เคาะ 3 เรื่อง วงเงินรวม 1 ล้านล้านบาทเศษ

นายกรัฐมนตรี ประกาศให้ “โควิด-19” เป็นวาระแห่งชาติ ครม. เคาะ…

Read More

76 คนไทยจากอินโดนีเซียถึงหาดใหญ่ สาธารณสุขคัดกรองเชื้อCOVID 19 เข้ม ก่อนแยกกักตามภูมิลำเนา

76 คนไทยจากอินโดนีเซียถึงหาดใหญ่ สาธารณสุขคัดกรองเชื้อCOVID …

Read More

เทศบาลนครหาดใหญ่และกรรมการชุมชนโชคสมาน ร่วมล้างโควิด-19 ในวัดโคกสมานคุณ

วันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. เทศบาลนครหาดใหญ่ และคณะกรร…

Read More

จังหวัดสงขลา เตรียมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) เป็นพื้นที่กักตัวชาวไทยมุสลิม

จังหวัดสงขลา เตรียมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) เป็น…

Read More

จ.สงขลา พร้อมรับเที่ยวบินชาวไทยมุสลิมที่ตกค้างจากการเข้าร่วมกิจกรรมดาวะห์ ณ ประเทศอินโดนีเซีย

จ.สงขลา พร้อมรับเที่ยวบินชาวไทยมุสลิมที่ตกค้างจากการเข้าร่วม…

Read More

COVID-19  ส่งผลโรงพยาบาลใน จ.สงขลาขาดแคลนโลหิตสำรอง โดยเฉพาะกรุ๊ฟ A และ O 

COVID-19  ส่งผลโรงพยาบาลใน จ.สงขลาขาดแคลนโลหิตสำรอ…

Read More