ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ยืนยันความพร้อมการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในปี 2568

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ยืนยันความพร้อมการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในปี 2568
Spread the love

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ยืนยันความพร้อมการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในปี 2568
พร้อมนำหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมเปิดป้ายสำนักเลขาธิการการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์เพื่อสร้างการรับรู้ การมีส่วนร่วม และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
 
             วันนี้ (28 ก.พ. 67) เวลา 07.40 น. ที่บริเวณหน้าเสาธงสนามกีฬาติณสูลานนท์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา และ นายประสงค์ บริรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมเสวนาการเตรียมความพร้อมในฐานะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และชลบุรี ในระหว่างวันที่ 9 – 20 ธันวาคม 2568 ภายใต้คำขวัญ “Move ever Forward” ก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดยั้ง โดยมีคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวสงขลาที่สวมใส่เสื้อสงขลาเมืองกีฬาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ยืนยันความพร้อมการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในปี 2568
 
            นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ทั้งในเรื่องของสถานที่ การประชาสัมพันธ์ รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้มีการแบ่งมอบหมายงาน ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องต่างๆ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการเป็นเมืองกีฬา ในเรื่องของการเป็นเตรียมการเป็นเจ้าภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกเหนือจากการกีฬา เราต้องมีการพัฒนาเมือง ทั้งการประดับตกแต่ง การทําความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการปลูกต้นไม้ เป็นต้น
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ยืนยันความพร้อมการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในปี 2568
 
             โดยในปีหน้า นอกจากจังหวัดสงขลาจะได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์แล้ว สิ่งที่สำคัญ นั้นคือ ในปี 2567 นับว่าเป็นปีมหามงคลของชาวไทยทั้งประเทศ จังหวัดสงขลาจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 6 รอบ 72 พรรษา โดยร่วมกันปลูกต้นทองอุไร ในถนนเส้นทางสายหลัก สายรอง ที่จะรองรับนักกีฬา นักท่องเที่ยว รวมถึงผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ โดยตั้งเป้าไว้ให้เหลืองอร่ามไปทั่วทั้งจังหวัดเมื่อถึงเวลาในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33
 
             จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมเปิดป้ายสำนักเลขาธิการการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารสนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา เพื่อเป็นสถานที่ติดต่อและเป็นแหล่งข้อมูลในการเตรียมความพร้อมในฐานะเจ้าภาพซีเกมส์ พร้อมทั้งขอความร่วมมือหน่วยงานทุกส่วนราชการขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 พร้อมกันทุกส่วนราชการในจังหวัดสงขลา เพื่อแสดงถึงความพร้อมในฐานะเจ้าภาพซีเกมส์ และความภาคภูมิใจ อีกทั้งเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ด้านวงการกีฬาของภาคใต้และของจังหวัดสงขลา อีกด้วย
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics