ประชุมใหญ่ Hatyai Hard Sale 2019 ครั้งที่ 4

Spread the love

วันพุธที่ 24 กรกฏาคม 2562 นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการ Hatyai Hard Sale 2019  ณ ห้องเทพทาโร โรงแรมบุรีศรีภู บูติคโฮเต็ล   โดยมีนายกวิศพงษ์  สิริธนนนท์สกุล  ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา   นายธนวัฒน์  พูนศิลป์  รองประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา  ผู้แทนนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

งาน Hatyai Hard Sale 2019 (ปีที่4) จะเริ่มระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2562  ณ บริเวณพื้นที่หาดใหญ่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา สร้างแรงจูงบใจ ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวและจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการในราคาพิเศษในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี

สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบไปด้วย สายการบิน ไม่น้อยกว่า 3 สายการบิน ร่วมจัดราคาพิเศษสุด

โรงแรมที่พัก ไม่น้อยกว่า 30 แห่ง  ลดราคาไม่น้อยกับTour 25%

ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง  ลดกัน 70 % 

ร้านอาหาร ไม่น้อยกว่า 50 แห่ง  จัดกิน 2 ฟรี 1 

สถานที่ท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง

สถานบริการและบันเทิง ไม่น้อยกว่า 15 แห่ง

สถานพยาบาล ไม่น้อยกว่า 4 แห่ง

โรงภาพยนต์ ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 20 โครงการ

และธุรกิจยานยนต์ ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts