เลขาธิการ ศอ.บต. เน้นย้ำข้าราชการทุกคน ให้นำหลักรัฐประศาสโนบาย ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 มาปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

เลขาธิการ ศอ.บต. เน้นย้ำข้าราชการทุกคน ให้นำหลักรัฐประศาสโนบาย ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 มาปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ

เลขาธิการ ศอ.บต. เน้นย้ำข้าราชการทุกคน ให้นำหลักรัฐประศาสโนบ…

Read More

MOU ” โครงการยกระดับทักษะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์จังหวัดสงขลา

MOU ” โครงการยกระดับทักษะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์จ…

Read More

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับที่ 6 เตือน ไทยตอนบนอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิลด 6 องศา ภาคใต้เจอมรสุม ฝนตกหนักบางแห่ง

  กรมอุตุฯ ประกาศฉบับที่ 6 เตือน ไทยตอนบนอากาศหนาวเย็น …

Read More