นาวาอากาศโท รณกร  เฉลิมแสนยากร ผอ.ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ”

นาวาอากาศโท รณกร  เฉลิมแสนยากร ผอ.ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ”

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566  (เวลา 10.30 น.) นาวาอากาศ…

Read More

19 ปี กับความสูญเสียจากเหตุความรุนแรงในพื้นที่ จชต. ขณะที่ศอ.บต. เดินหน้าเยียยา ผู้ได้รับผลกระทบฯเต็มที่

19 ปี กับความสูญเสียจากเหตุความรุนแรงในพื้นที่ จชต. ขณะที่ศอ.บต. เดินหน้าเยียยา ผู้ได้รับผลกระทบฯเต็มที่

19 ปี กับความสูญเสียจากเหตุความรุนแรงในพื้นที่ จชต. ขณะที่ศอ…

Read More
Verified by ExactMetrics