นาวาอากาศโท รณกร  เฉลิมแสนยากร ผอ.ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ”

นาวาอากาศโท รณกร  เฉลิมแสนยากร ผอ.ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ”

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566  (เวลา 10.30 น.) นาวาอากาศ…

Read More

19 ปี กับความสูญเสียจากเหตุความรุนแรงในพื้นที่ จชต. ขณะที่ศอ.บต. เดินหน้าเยียยา ผู้ได้รับผลกระทบฯเต็มที่

19 ปี กับความสูญเสียจากเหตุความรุนแรงในพื้นที่ จชต. ขณะที่ศอ.บต. เดินหน้าเยียยา ผู้ได้รับผลกระทบฯเต็มที่

19 ปี กับความสูญเสียจากเหตุความรุนแรงในพื้นที่ จชต. ขณะที่ศอ…

Read More