ผหญ.ประดับเครื่องหมายตำแหน่ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงานของ ทหญ.

ผหญ.ประดับเครื่องหมายตำแหน่ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงานของ ทหญ.
Spread the love

ผหญ.ประดับเครื่องหมายตำแหน่ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงานของ ทหญ.
 
ผหญ.ประดับเครื่องหมายตำแหน่ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงานของ ทหญ.
 
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 (เวลา 14.00 น.) นายชูวิทย์  พันธุ์เณร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายตำแหน่ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงานที่ได้รับการปรับระดับตำแหน่งของ ทหญ. ประจำปีงบประมาณ 2567 (ณ เม.ย.67) จำนวน 18 คน พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่
 
ผหญ.ประดับเครื่องหมายตำแหน่ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงานของ ทหญ.
———————————
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics