มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับนักวิชาการเยี่ยมชมการดำเนินงานขับเคลื่อนเครือข่ายหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา

มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับนักวิชาการเยี่ยมชมการดำเนินงานขับเคลื่อนเครือข่ายหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา
Spread the love

มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับนักวิชาการเยี่ยมชมการดำเนินงานขับเคลื่อนเครือข่ายหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา

มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับนักวิชาการเยี่ยมชมการดำเนินงานขับเคลื่อนเครือข่ายหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา นำทีมต้อนรับนักวิชาการเยี่ยมชมการดำเนินงาน พร้อมหารือแนวทางทำงานร่วมกัน ผนึกกำลังขับเคลื่อนเครือข่ายหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา เป็นแกนนำพัฒนาพื้นที่ภาคใต้

มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับนักวิชาการเยี่ยมชมการดำเนินงานขับเคลื่อนเครือข่ายหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย ผศ.นาถเรศ อาคาสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์พุฒิธร ตุกเตียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.อภิชาติ พันชูกลาง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมการดำเนินงาน นำโดย นางสาวกีรติ แก้วสัมฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และ นางสาวสกุลวรรณ อรชุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) นายวิโรจน์ จงกลวานิชสุข ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา นายนรินทร์ พสุนธราธรรม ข้าราชการบำนาญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลิขสิทธิ์ จากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะผู้บริหารทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ และ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานการดำเนินงานของ มรภ.สงขลา

สำหรับวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมชมการดำเนินงานของ มรภ.สงขลา ในครั้งนี้ เพื่อร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้เกิดการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นระบบ และเกิดการสร้างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาที่จะเป็นแกนนำในแต่ละภูมิภาคหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงแลกเปลี่ยนแนวคิด หรือแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผล ตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา เป็นหนึ่งในเครือข่ายหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษาระดับภูมิภาคภาคใต้

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics