พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ …

Read More

นิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา  คว้ารางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทวิถีชุมชนดีเด่น จากผลงาน “ควายน้ำทะเลน้อยฯ”

นิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา  คว้ารางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทวิถีชุมชนดีเด่น จากผลงาน “ควายน้ำทะเลน้อยฯ”

นิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา ผงาดเวทีสายฟ้าน้อย ’65&nbsp…

Read More
Verified by ExactMetrics