ม.หาดใหญ่ร่วมสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ จังหวัดสงขลา แจกถุงยังชีพมัคคุเทศก์ หาดใหญ่ต้านภัยโควิด

Spread the love

ม.หาดใหญ่ร่วมสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ จังหวัดสงขลา แจกถุงยังชีพมัคคุเทศก์ หาดใหญ่ต้านภัยโควิด

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม  2564   ณ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ จังหวัดสงขลา  ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   

จากวิกฤตการณื การแพร่ระบาด โควิด -19  ได้กระทบทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ยาวนานกว่า 2 ปี  อาชีพมัคคุเทศก์ ซึ่งเป็นอาชีพหนึ่ง ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงตั้งแต่แรกๆ  จนทำให้หลายคนเริ่มอาชีพใหม่ เพื่อสร้างรายได้ เพื่อความอยู่รอด ภายใต้ข้อกำหนดที่ต้องระมัดระวังถึงความปลอดภัยของโรคระบาดนี้

อาจารย์ลักขณา  ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้ง The America School of Bangkok  ร่วมกับอาจารย์ประณีต   ดิษยะศริน  ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้จัดโครงการต่างๆ หลายโครงการ ผ่านสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ จังหวัดสงขลามา โครงการมีดังนี้

1.สนับสนุนถุงยังชีพ จำนวน 238 ชุด รถเข็นวิลแชร์ สำหรับผู้ป่วยติดเตียง 4 คัน พร้อมเงินสดจำนวนหนึ่ง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 170,624 บาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564  ณ ที่ทำการสมาคมฯ

2.จัดสอนหลักสูตรระยะสั้น เพื่อประกอบอาชีพให้มัคคุเทศก์  การนี้สมาคมฯ ได้ทำการสำรวจรายชื่อสมาชิกที่มีความสนใจและต้องการเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพประกอบด้วย

2.1  หลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพและน้ำผลไม้ปั่น

2.2  หลักสูตรอาหารระยะสั้นสร้างรายได้ อาหารอาหรับฮาลาลและก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น

2.3  หลักสูตรการใช้สมาร์ทโฟนสร้างยอดขาย

2.4  หลักสูตรเบเกอรี่และกล้วยทอด

2.5  หลักสูตรการทำอาหารประเภอเฝอ

2.6  หลักสูตรตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก

ซึ่งทุกหลักสูตร ได้รับความสนใจจากมัคคุเทศก์และได้เริ่มการเรียนการสอนไปแล้ว ในบางหลักสูตร หลักการเสร็จสิ้นการเรียนการสอน อาจารย์ลักขณา  ดิษยะศริน ได้มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพดังนี้

1.เครื่องทำกาแฟ

2.เครื่องปั่นน้ำผลไม้ 

3.หม้อก๋วยเตี๋ยวพร้อมอุปกรณ์

4.โต๊ะ

5.เก้าอี้

 ซึ่งได้มอบให้กับสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ จังหวัดสงขลา เพื่อให้มัคคุเทศก์สามารถน้ไปต่อยอดอาชีพต่อไปได้

สำหรับวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม นี้ ได้สนับสนุนถุงยังชีพ ประกอบด้วยข้าวสาร จำนวน 3,000 กิโลกรัม เป็นเงิน 68,000 บาท  ไข่ไก่  161 แผง เป็นเงิน 18,750 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 86,750 บาท   ทั้งนี้ อาจารย์ลักขณา  ดิษยะศริน (The American School of Bangkok)  และได้บริจาคให้กับสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ จังหวัดสงขลา มูลค่ารวมทั้งสิ้น 384,045 บาท โดยมี

ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ดร.ภัคชนิตร สัตยารักษ์  ผู้ได้รับใบอนุญาตโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ร่วมแจกถุงยังชีพแก่มัคคุเทศก์

นอกจากนี้อาจารย์ลักขณา  ดิษยะศริน และอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน ได้ประสานงานร่วมกับบริษัทสุนทรธัญทรัพย์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสารบรรถุงตราไก่แจ้  ที่ขายดีที่สุดในภาคตะวันออก  ร่วมสนับสนุนข้าวสารตราไก่แจ้กว่า 3,000 กิโลกรัม มอบให้กับสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ จังหวัดสงขลา  กระจายความช่วยเหลือให้กับมัคคุเทศที่เดือดร้อนต่อไป ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นรอบที่ 2 วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นี้

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts