บริษัทสุนทรธัญทรัพย์ จำกัด แจกข้าวสารตราไก่ 3 พันกิโลกรัมแก่มัคคุเทศก์หาดใหญ่

Spread the love

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม  2564   เวลา 09.00 – 11.00 น.  ณ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ จังหวัดสงขลา  ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  อาจารย์ลักขณา  ดิษยะศริน และอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน ได้ประสานงานร่วมกับบริษัทสุนทรธัญทรัพย์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสารบรรถุงตราไก่แจ้  ที่ขายดีที่สุดในภาคตะวันออก  ร่วมสนับสนุนข้าวสารตราไก่แจ้กว่า 3,000 กิโลกรัม มอบให้กับสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ จังหวัดสงขลา  กระจายความช่วยเหลือให้กับมัคคุเทศที่เดือดร้อนจากวิกฤตการณื การแพร่ระบาด โควิด -19  ซึ่งได้กระทบทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ยาวนานกว่า 2 ปี  อาชีพมัคคุเทศก์ ซึ่งเป็นอาชีพหนึ่ง ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงตั้งแต่แรกๆ  จนทำให้หลายคนเริ่มอาชีพใหม่ เพื่อสร้างรายได้ เพื่อความอยู่รอด ภายใต้ข้อกำหนดที่ต้องระมัดระวังถึงความปลอดภัยของโรคระบาดนี้

อาจารย์ลักขณา  ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้ง The America School of Bangkok  ร่วมกับอาจารย์ประณีต   ดิษยะศริน  ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้จัดโครงการต่างๆ หลายโครงการ ผ่านสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้ทำอย่างมีระบบแบบแผนที่ดี ได้สนับสนุนถุงยังชีพ ประกอบด้วยข้าวสาร จำนวน 3,000 กิโลกรัม เป็นเงิน 68,000 บาท  ไข่ไก่  161 แผง เป็นเงิน 18,750 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 86,750 บาท   ทั้งนี้ อาจารย์ลักขณา  ดิษยะศริน (The American School of Bangkok)  และได้บริจาคให้กับสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ จังหวัดสงขลา มูลค่ารวมทั้งสิ้น 384,045 บาท 

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts