ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนมีนาคม 2567

ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เด…

Read More

นายโตหอง  แซ่หลี่ ได้รับคะแนนท่วมท้นเป็น นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ จังหวัดสงขลา สมัยที่ 19

นายโตหอง  แซ่หลี่ ได้รับคะแนนท่วมท้นเป็น นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ จังหวัดสงขลา สมัยที่ 19

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม  2567 เวลา 13.00-17.00 น. ณ โรง…

Read More

มรภ.สงขลา ขับเคลื่อนงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. พื้นที่ภาคใต้ เตรียมความพร้อมเป็นหน่วยประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

มรภ.สงขลา ขับเคลื่อนงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. พื้นที่ภาคใต้ เตรียมความพร้อมเป็นหน่วยประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

มรภ.สงขลา ขับเคลื่อนงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. พื้นที่ภาคใต้ เ…

Read More

“ชัยสิทธิ์ บุญรังศรี” บุคลากรสำนักงานอธิการบดี มรภ.สงขลา  รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยเทคนิคสงขลา

“ชัยสิทธิ์ บุญรังศรี” บุคลากรสำนักงานอธิการบดี มรภ.สงขลา  รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยเทคนิคสงขลา

“ชัยสิทธิ์ บุญรังศรี” บุคลากรสำนักงานอธิการบดี มรภ.สงขลา&nbs…

Read More

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ

            อธิการบดีมหาวิทยาล…

Read More

สำนักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา ลงพื้นที่จัดห้องสมุดโรงเรียน ตชด. เตรียมรับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สำนักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา ลงพื้นที่จัดห้องสมุดโรงเรียน ตชด. เตรียมรับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สำนักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา ลงพื้นที่จัดห้องสมุดโรงเรียน ตชด.…

Read More

โรงเจเต๋าบ้อเก็งหาดใหญ่จัด พิธีวางศิลาฤกษ์ตำหนักพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม

โรงเจเต๋าบ้อเก็งหาดใหญ่จัด พิธีวางศิลาฤกษ์ตำหนักพระมหาโพธิสั…

Read More

นมแพะ มีญ่า มิลค์ โกท มิลค์ ขอเชิญร่วมงานออกบูธ “IDENTITY CREATIVITY by DIPROM 2024 

นมแพะ มีญ่า มิลค์ โกท มิลค์ ขอเชิญร่วมงานออกบูธ&nb…

Read More

มรภ.สงขลา ระดมสมองบุคลากรร่วมแสดงความคิดเห็น ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

มรภ.สงขลา ระดมสมองบุคลากรร่วมแสดงความคิดเห็น ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

มรภ.สงขลา ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ร…

Read More
Verified by ExactMetrics