บริษัทเชฟรอนฯ สนับสนุนเงินบริจาคกว่า 2 แสนบาท ให้สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

Spread the love

 

วันที่ (29 มี.ค. 61 ) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลาง จังหวัดสงขลา บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบเงินบริจาคให้ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา  โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฯ ผู้รับมอบเงิน ในโอกาสการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2561

            นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา กล่าวว่า บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้สนับสนุนเงินเพื่อเป็นค่าจ้างพี่เลี้ยง จำนวน 2 ราย ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2532 เป็นต้นมา โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพี่เลี้ยงให้ดูแลเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลาภายใต้นโยบาย 4 ด้าน คือ การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตการพัฒนาการศึกษา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ซึ่งในปี 2561 ทาง บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด โดยมี นายณัฐวุฒิ ไชยณรงค์ ผู้จัดการฐานส่งกำลังบำรุง เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ได้สนับสนุนเงิน จำนวน 204,720.- บาท มอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อส่งมอบให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา  เป็นค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics