มัคคุเทศก์ไทยค้านเปิดช่องต่างชาติเป็นไกด์

Spread the love

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน  2560    เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานนายทะเบียนและธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์  นำโดยนายโตหอง  แซ่ลี่  นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสงขลา   ได้นำพลังมัคคุเทศก์ในจังหวัดสงขลา  เพื่อร่วมกันแสดงพลังสามัคคี ปกป้องสิทธิ เสรีภาพในอาชีพมัคคุเทศก์  เพื่อคัดค้านนโยบายรัฐให้ชาวต่างชาติเป็นพนักงานประสานงานทัวร์  ซึ่งอาจจะเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ในประเทศไทยได้ หลังจากผู้ประกอบการบริษัททัวร์ให้ข้อมูลว่า มัคคุเทศก์ไทยส่วนใหญ่ ยังมีศักยภาพและมีจำนวนไม่เพียงพอ ที่จะสื่อสารภาษากับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาว จีน เกาหลี และรัสเซีย ซึ่งเป็นกลุ่มหลักที่เข้ามาท่องเที่ยว

 

กลุ่มสมาคมมัคคุเทศก์ไทย ให้ข้อมูลว่า ในความเป็นจริงแล้ว มัคคุเทศก์สัญชาติไทยที่ใช้ภาษาจีนกลาง เกาหลี และรัสเซีย มีเพียงพอให้บริการนักท่องเที่ยว ไม่ได้เป็นอย่างที่ผู้ประกอบการอ้างต่อรัฐบาล  แม้ขณะนี้นโยบายดังกล่าวอาจจะยังไม่ถูกอนุมัติ แต่ที่ผ่านมาก็มีการนำคนต่างชาติเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประสานงาน ทำให้เกิดการสวมรอยประกอบอาชีพไกด์ในประเทศไทยไปในตัว

จากการหารือกันของสมาพันธ์มัคคุเทศก์ในวันนี้  ประเด็นหลักที่อยากให้ทางรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหา คือ อยากให้รัฐบาลเร่งกวดขันบริษัทนำเที่ยวที่เป็นต่างชาติซึ่งผิดกฎหมาย ปราบปรามบริษัทนำเที่ยวของต่างชาติ ที่นำนักท่องเที่ยวซื้อทัวร์ราคาทัวร์ศูนย์เหรียญ แล้วหาประโยชน์ในร้านค้าและห้างร้านของตน ต้องมีการปฏิรูปการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานการท่องเที่ยวให้มีความรู้ในเรื่องการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง และขอให้ทบทวนนโยบาย ที่อาจจะเปิดโอกาสให้คนต่างด้าวเข้ามาเป็นมัคคุเทศก์ในไทยได้ แม้รัฐบาลจะอ้างว่าเพื่อให้มัคคุเทศก์ต่างด้าวมาสอนภาษา แต่ในความเป็นจริง มัคคุเทศก์ต่างชาติกลับไม่ช่วยในการสอนภาษา และมีท่าทีกีดกันไม่อยากให้คนไทยได้เรียนรู้ภาษา ดังที่ได้เห็นจากข่าวที่สื่อมวลชนได้นำเสนอมาโดยตลอดและยังมีอีกมากที่ไม่เป็นข่าว ดังนั้นการเปิดโอกาสให้คนต่างด้าว ลักลอบประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ ในประเทศไทยจะเป็นการสร้างความเสียหายกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยในระดับที่ประเมินค่ามิได้   สุดท้ายการแก้ปัญหามัคคุเทศก์ควรให้มัคคุเทศก์เป็นฝ่ายร่วมแก้ปัญหาด้วย

ข้อมูลจากสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว ประเทศไทย มีมัคคุเทศก์ที่ขึ้นทะเบียนจนถึงสิ้นปี 2559 จำนวน 76,329 คน ในจำนวนนี้ แบ่งเป็นมัคคุเทศก์ทั่วไป (บัตรบรอนซ์เงิน) 52,387 คน และมัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่ (บัตรชมพู) 18,123 คน รวมเป็น 70,510 คน ส่วนที่เหลือเป็นมัคคุเทศก์ประเภทอื่นๆ

 
เพราะอาชีพ ” มั ค คุ เ ท ศ ก์ (ไกด์) ต้องเป็น คนไทย เท่านั้น ”

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics