ถิ่นฟ้าล้านนาตะวันออกบุกหาดใหญ่โชว์ของดี

Spread the love

“เปิดงานส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ถิ่นฟ้าล้านนาตะวันออกสู่สากล ” ตามโครงการพัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 7-11 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่

 

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่  นางปราณี รัตนประยูร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 6 และ8 เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วย นางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดเชียงราย และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกันเปิดงาน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ถิ่นฟ้าล้านนาตะวันออกสู่สากล ตามโครงการพัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ตามแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพหลัก พะเยา แพร่ และน่าน เป็นเจ้าภาพร่วม โดยจัดงานนิทรรศการ และมินิคอนเสิร์ต จากศิลปินล้านนาชื่อดัง วงคำหวาน  วงไม้เมือง  เดอะสะล้อ ณัฏฐ์ กิตติสาร  อ้อม รัตนัง และนายน้องปฏิญญา  

สำหรับการจัดงาน  ในครั้งนี้ มีการจัดนิทรรศการของหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวทั้ง 4 จังหวัด 22 หมู่บ้าน การจัดจำหน่ายสินค้า OTOP  60 กลุ่ม ที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือตอนบน  2 ทั้ง 4 จังหวัดล้านนาตะวันออกมาจำหน่าย งานนี้จัดตั้งแต่วันที่ 7-11 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. ถึง 21.30 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics