เทศบาลควนลังจัดเทศกาลสงกรานต์ปี2562 ณ วัดควนลัง

Spread the love

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เทศบาลเมืองควนลัง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ วัดควนลัง ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงานของชาวไทยที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ และเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยกย่องและเชิดชูผู้สูงอายุที่ประพฤติคนเป็นแบบอย่างที่ดีในรการดำเนินชีวิตและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ พิธีชัยมงคลคาถา พิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ สรงน้ำรูปเหมือนท่านพระครูวิศาลธรรมคุณ และพิธีรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ 

โดยมีนายสมบูรณ์  ปัญญาธนกร  นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานในพิธี นายนิวัฒน์  สุขคีรี  ปลัดเทศบาลเมืองควนลัง กล่าวรายงาน  พร้อมกับการแสดงโนราห์บูชาพ่อท่านแปลง  หลังจากนั้นก็ร่วมสรงน้ำเปลี่ยนผ้าอังสะพระพุทธรูปและรูปเหมือนพระครูวิศาลธรรมคุณ หรือหลวงพ่อแปลงติสสโร   และมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และแขกผู้มีเกียรติร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและเจ้าอาวาสวัดควนลัง

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: