เปิดแล้ว งานกีฬาประเพณีเทศบาลเมืองควนลัง ครั้งที่ 18 ประจำปี 2567

Spread the love

เปิดแล้ว งานกีฬาประเพณีเทศบาลเมืองควนลัง ครั้งที่ 18 ประจำปี 2567 ขบวนพาเหรด พิธีเปิดยิ่งใหญ่ตระการตา
 
 
วันเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน 2567       เวลา 09.00 น. นายสมบูรณ์  ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีเทศบาลเมืองควนลัง ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้คำขวัญ”ชาวควนลังสามัคคี สร้างคนดีด้วยกีฬา นำพาสู่สังคมอุดมสุข”  โดยมีนายพันธ์ศักดิ์ ศรีอ่อน รองปลัดเทศบาลเมืองควนลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองควนลัง กล่าวรายงาน ณ สนามกีฬาเนินขุมทอง เทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนลัง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน พนักงานจ้างทุกสำนัก/กอง ชุมชนทั้ง 41 ชุมชน อาสาสมัครแกนนำสุขภาพ สภาเด็กและเยาวชน กลุ่มพลังมวลชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
 
 
สำหรับการการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อกลางในการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างนักกีฬาให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสามัคคี มีคุณธรรม รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นำไปสู่การลด ละ เลิก อบายมุขและสิ่งเสพติดด้วยการเล่นกีฬาตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งจะนำไปสู่การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม –1 มิถุนายน 2567 ซึ่งมีนักกีฬาจากชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองควนลัง เข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ มากมาย
 
 
โดยในพิธีเปิดมีขบวนพาเหรดของคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน/พนักงานจ้างทุกสำนัก/กอง และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองควนลัง อาสาสมัครแกนนำสุขภาพ สภาเด็กและเยาวชน กลุ่มพลังมวลชน พร้อมวงโยธวาทิตโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ เคลื่อนนำขบวนพาเหรดออกจากหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง ซึ่งขบวนพาเหรดมีความสวยงาม ตระการตา มีประชาชนยืนชื่นชมตลอดเส้นทาง ขบวนเดินมุ่งหน้าเข้าสู่สนามกีฬาเนินขุมทอง เพื่อทำพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่อย่างเป็นทางการ ต่อด้วยการแสดงของกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองควนลัง การแข่งขันกีฬาฟุตบอลคู่พิเศษระหว่างคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พบกับทีมคณะกรรมการชุมชน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านอย่างสนุกสนาน การแข่งขันเปตองคู่ประชาชนทั่วไป การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ อายุ 50 ปีขึ้นไปรอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน อายุ 40 ปีขึ้นไปรอบชิงชนะเลิศ หลังจากนั้นมอบถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลกีฬาประเภทต่าง ๆ และพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฯ ในเวลา 18.00 น.
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics