มรภ.สงขลา รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถาบันการศึกษาต้นแบบส่งเสริม สนับสนุนชุมชนในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

Spread the love

มรภ.สงขลา รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถาบันการศึกษาต้นแบบส่งเสริม สนับสนุนชุมชนในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

มรภ.สงขลา รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถาบันการศึกษาต้นแบบที่ส่งเสริม สนับสนุนชุมชนในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตามหลักศาสตร์พระราชา ในงานเกษตรแฟร์และ OTOP จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 รศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ มรภ.สงขลา เป็นสถาบันการศึกษาต้นแบบที่ส่งเสริม สนับสนุนชุมชนในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตามหลักศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม มอบโดย ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และ สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา ในงานเกษตรแฟร์และ OTOP จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2567 ณ สวนสาธารณะ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics