จังหวัดสงขลา แถลงข่าวความพร้อมจัดการแข่งขันฟุตบอลสงขลาคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

Spread the love

 จังหวัดสงขลา แถลงข่าวความพร้อมจัดการแข่งขันฟุตบอลสงขลาคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

ชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ในระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2567 นี้


               วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 น. นายสมนึก  พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายสุพิศ  พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมแถลงข่าวความพร้อมการจัดการแข่งขันฟุตบอลสงขลาคัพ ครั้งที่ 1 ชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาท พร้อมถ้วย โดยมีนายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางสาววิลาวรรณ โป้บุญส่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายอำเภอ ผู้แทนนายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการกีฬาจังหวัดสงขลา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงแรมลากูน่าแกรนด์ โฮเทล แอนด์สปา สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

             จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  ดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลสงขลาคัพ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ 16 อำเภอของจังหวัดสงขลาได้ออกกำลังกาย โดยการเล่นกีฬาฟุตบอล พัฒนาความสามารถด้านทักษะกีฬาฟุตบอล และสร้างความรัก ความสามัคคีของประชาชนในแต่ละพื้นที่ให้มีความรัก ความเข้าใจ โดยกำหนดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ สนามกีฬาต่าง ๆ ภายในจังหวัดสงขลา

             นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา มีแนวทางการพัฒนาจังหวัดสงขลา ในประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 พัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยว การกีฬาและบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยการแข่งขันกีฬาจะสามารถช่วยพัฒนาให้คนมีระเบียบ วินัย ในการฝึกซ้อม แข่งขัน เคารพกติกา การตัดสินและการทำงานร่วมกัน อีกทั้งการเล่นกีฬานั้น สามารถเสริมสร้างความสุขแก่ประชาชนสู่เมืองแห่งความสุข สุขภาวะดี ทำให้ร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือของคนในชุมชนที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด เพราะการแข่งขันกีฬาจำเป็นต้องมีการฝึกซ้อมและรักษาสภาพความฟิตของร่างกายที่ต่อเนื่องเพื่อให้มีความพร้อมในการทำการแข่งขัน

            สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ แบ่งพื้นที่การแข่งขันออกเป็น 4 โซนการแข่งขัน โดยนำเอาทีมตัวแทนของ 16อำเภอ มาร่วมทำการแข่งขัน เพื่อหาตัวแทนของแต่ละโซนการแข่งขัน เพื่อชิงชนะเลิศเป็นแชมป์ของจังหวัดสงขลา ใน 4 ประเภทการแข่งขัน ประกอบด้วย 1. ประเภทเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี จำนวน 16 ทีม , 2. ประเภทเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี จำนวน 16 ทีม, 3. ประเภทประชาชน รุ่นทั่วไป จำนวน 16 ทีม และ 4. รุ่นอาวุโส อายุ 40 ปีขึ้นไป จำนวน 16 ทีม โดยมีคณะกรรมการผู้ตัดสินจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตัดสินสมาคมฯ มาตัดสินการแข่งขัน

           ทั้งนี้ ในการแข่งขันรอบแรก แบ่งกลุ่มการแข่งขันออกเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ 4 ทีม ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 ได้แก่ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย และ อำเภอจะนะ แข่งขัน ณ สนามกีฬากลางอำเภอนาทวี เทศบาลตำบลนาทวี และสนามโรงเรียนนา ทวีวิทยาคมอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

กลุ่มที่ 2 ได้แก่ อำเภอเมืองสงขลา อำเภอบางกล่ำ อำเภอควน เนียง และอำเภอรัตภูมิ แข่งขัน ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา,

 

กลุ่มที่ 3 ได้แก่ อำเภอสิงหนคร อำเภอสทิงพระ อำเภอกระแส สินธุ์ และอำเภอระโนด แข่งขัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนระโนดวิทยา อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

กลุ่มที่ 4 ได้แก่ อำเภอหาดใหญ่ อำเภอนาหม่อม อำเภอคลองหอยโข่ง และอำเภอสะเดา แข่งขัน ณ สนามภูริวิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

และในรอบชิงชนะเลิศนั้น จะทำการแข่งขัน ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics