เริ่มแล้ว วิ่ง 1,000 กิโลเมตร ใน 3 ประเทศ (ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์)

เริ่มแล้ว วิ่ง 1,000 กิโลเมตร ใน 3 ประเทศ (ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์)
Spread the love

ประมวลภาพบรรยากาศ โครงการวิ่ง 1,000 กิโลเมตร ใน 3 ประเทศ (ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์) โดยคุณ NATALIE DAU นักวิ่งหญิงชาวออสเตรเลีย
 
เริ่มแล้ว วิ่ง 1,000 กิโลเมตร ใน 3 ประเทศ (ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์)
 
ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา เปิดกรวยดอกไม้ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกล่าวเปิดโครงการ
 
เริ่มแล้ว วิ่ง 1,000 กิโลเมตร ใน 3 ประเทศ (ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์)
 
โดยใช้เส้นทาง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประเทศไทย ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ไปยังประเทศมาเลเซีย และสิ้นสุดการวิ่ง 1,000 กม. เพื่อเฉลิมฉลองวันวิ่งสากล ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์
.
ติดตามข้อมูลต่างๆ ของ Natalie Dau ได้ที่
www.nataliedau.com

Instagram: @rockstararms
Facebook: @rockstararms
.
Ms. Natalie Dau, an Australian runner, embarks on a historic 1,000-kilometer run through Southeast Asia to celebrate International Running Day.
The journey begins on May 25th, 2024, at Hat Yai University in Thailand’s southern border provinces. From there, she’ll traverse three Thai provinces before continuing into Malaysia and culminating in Singapore on June 5th. This ambitious adventure will not only test her physical endurance but also provide a unique opportunity to experience the rich cultures of the region while celebrating her passion for running. Dr. Tharnpas Sattayarak, Vice President for Administration, welcomed participants: The Songkhla Provincial Police Commander and performed a traditional blessing ceremony for Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn as an officially opening the project. This photo compilation captures the essence of this extraordinary adventure.
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics