มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดงานสถาปนาครบรอบ 22 ปี

Spread the love

เมื่อวันที่ 9 เมษายน  2562   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดงานสถาปนาครบรอบ 22 ปี แห่งการก่อตั้ง โดยมีท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน  ผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดงาน  ดร.ธารพรรษ  สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผู้บริหาร บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 แบ่งทุนออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ด้านวิชาการประเภทเดี่ยวและประเภท ด้านกีฬาและด้านช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ในปีนี้ได้มอบทุนให้แก่นักศึกษาเพื่อเชิดชูเกียรติจำนวน 41 คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 60,300 บาท

โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ในช่วงเช้าเป็นการสักการะพระพิฆเนศวรและพระพรหม ร่วมทำบุญปล่อยปลา กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารอาวุโส ถือเป็นการรับพรจากผู้ใหญ่เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปพร้อมกัน ณ อาคารศูนย์ประณีตศิลป์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts