ม.หาดใหญ่ จัดวันสถาปนามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (ปีที่ 27) และวันคล้ายวันเกิด ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้ง

Spread the love

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม  2567  ณ อาคารศูนย์ประณีตศิลป์  โดยช่วงเช้า ได้กำหนดจัดการวันสถาปนามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และวันคล้ายวันเกิดท่านผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และเปิดสวนศูนย์ประณีตศิลป์ (Landscape)  ขึ้น โดยมีการสวดเจริยพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ 9 รูป และมีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ส่วนช่วงเย็น ได้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าม.หาดใหญ่  โรงเรียนในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์ และแขกผู้ร่วมงานอย่างมากมายเข้าร่วมแสดงความยินดี 

พร้อมกันนี้ได้มีการปลูกต้นไม้มงคล และบรรยายความหมายของต้นไม้มงคล      ซึ่งมีศาสตราจารย์กิตติคุณ  ดร.สุจิต  บุญบงการ นายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่และรองศาสตราจารย์จินตนา  บุญบงการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปลูกต้นไม้มงคล ต้นชัยพฤกษ์

ท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส  ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี ร่วมปลูก ต้นกัลปพฤกษ์ 

จากนั้นท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน  ได้แสดงเจตจำนง มอบที่ดินของท่านอาจารย์ประดิษฐ์  ดิษยะศริน  จำนวน 3 แปลง เพื่อจัดการด้านสาธารณะให้แก่เทศบาลนครหาดใหญ่และมูลนิธิท่งเซียเซียงตี้ง  โดยมีนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่รับมอบและกล่าวขอบคุณ

เสร็จแล้วผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  ลิ้มโยธิน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเกี่ยวกับความสำเร็จในรางวัล THE  พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล  ชิ้นฟัก  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กล่าวครบรอบ 20 ปีคณะรัฐศาสตร์ 

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics