เครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้กว่า 1,000 คน รวมตัวเคลื่อนไหวหลังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากรัฐบาล

Spread the love

เครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้กว่า 1,000 คน รวมตัวเคลื่อนไหวอีกครั้ง หลังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากรัฐบาลถึงข้อสรุปที่จะใช้ในการแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำ

ตามที่เครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ผ่านมาและขอให้มีคำตอบในการแก้ปัญหาก่อนวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 แต่ปรากฏว่ายังไม่มีคำตอบแต่อย่างใดในการแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำที่ทางเครือข่ายฯ ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือกระทรวงพาณิชย์ โดยคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.)พิจารณาอนุมัติโครงการแทรกแซงราคากุ้งตกต่ำโดยวิธีการรับจำนำกุ้งและอนุมัติให้เปิดโครงการรักษาเสถียรภาพราคาเหมือนที่เคยนำมาใช้ในการแก้ปัญหาราคาตกต่ำ จำนวนอย่างน้อย 10,000 ตัน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน

โดยในวันนี้ (17 พ.ค. 2561) เครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้ในพื้นที่จังหวัดสงขลา, นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, ตรัง, กระบี่, พังงา, ปัตตานี, สตูลและนราธิวาส ได้ออกมารวมตัวเคลื่อนไหวอีกครั้ง หลังรอคำตอบจากรัฐบาล ซึ่งไม่มีความชัดเจนในข้อสรุปที่จะใช้ในการแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำ มีแต่เพียงภาคเอกชนที่ช่วยเหลือเกษตรกร อาทิ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยได้ปรับลดราคาอาหารกุ้งลง 1 บาท/กก., บริษัทซีพีปรับลดราคาลูกกุ้งลง 3 สตางค์/ตัวและสมาคมผู้ค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำอีกกว่า 30 บริษัทปรับลดราคาเวชภัณฑ์ลงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร นอกจากนี้ทางเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้ได้ยกข้อเสนอเพิ่มเติมให้รัฐบาลเข้ามาสนับสนุนงบประมาณในการลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกิโลกรัมละ 2 บาท รายละไม่เกิน 10,000 กิโลกรัม พร้อมทั้งขยายเวลาการลดต้นทุนการผลิตเป็นระยะเวลา 6 เดือนจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 และแต่งตั้งคณะทำงานดูแลแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ำ ขยายระยะเวลาชำระเงินค่าไฟฟ้าโดยไม่คิดดอกเบี้ย ให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ยโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันและให้พักชำระหนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงผู้กุ้งเป็นเวลา 1 ปี

นายกาจบัณฑิต รามมาก ประธานชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในวันนี้ภาครัฐเอง ยังไม่ได้พูดคุยในเรื่องราคา ส่วนโครงการประชารัฐของรัฐบาลนั้น ให้ราคาตกต่ำมาก เนื่องจากกุ้ง 100 ตัว ต้นทุนอยู่ที่ 120 บาท แต่ในวันนี้ราคาขายได้ต่ำกว่าทุน 100 ตัว ได้ราคา 105 บาท นอกจากนี้ยังได้มีการนำเสนอรัฐบาลไป 30 ตัว ราคา 240 บาท แต่ปรากฏว่าทางสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งให้ราคามา 180 บาท ซึ่งมันแตกต่างกันมาก เราเลี้ยงกุ้ง 3-4 เดือนขาย ปรากฏว่าไม่มีกำไรเลย บางรายถึงขั้นขาดทุนและวันนี้ได้ประสานในการนัดรวมพลคนเลี้ยงกุ้งและผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงกุ้งมารับฟังคำตอบจากรัฐบาลเพราะการเจรจานั้นผ่านมาเป็นเดือนแล้ว วันนี้จะต้องมีคำตอบที่ชัดเจน ผมเองพร้อมแล้วและเก็บเสื้อผ้ามาเรียบร้อยและพร้อมที่จะยืนหยัดต่อไป

ทั้งนี้หากปัญหาราคากุ้งยังไม่รับการแก้ไขทางเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้ ยืนยันจัดตั้งเวทีประท้วง จนกว่าจะมีมาตรการที่ชัดเจนแก่เกษตรกร 

 ศิริลักษณ์แคล้วคลาด /ข่าว 
จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง /ภาพ 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา 
17 พ.ค. 61

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics