นศ. มรภ.สงขลา คว้ารางวัลชมเชย ส่งผลงาน “นวัตกรรมระบบเกษตรกรรมไร้ขยะฯ”

นศ. มรภ.สงขลา คว้ารางวัลชมเชย ส่งผลงาน “นวัตกรรมระบบเกษตรกรรมไร้ขยะฯ”
Spread the love

นศ. มรภ.สงขลา ส่งผลงาน “นวัตกรรมระบบเกษตรกรรมไร้ขยะฯ”
คว้ารางวัลชมเชย ประกวดนวัตกรรม กอ.รมน. ภาค 4  พร้อมได้รับเลือกเข้าแข่งขันต่อในระดับประเทศ
 
 
นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืน มรภ.สงขลา คว้ารางวัลชมเชยประกวดนวัตกรรมของ กอ.รมน.ภาค 4 ระดับภาคใต้ จากผลงาน “นวัตกรรมระบบเกษตรกรรมไร้ขยะสนับสนุนการทำเกษตรแบบผสมผสาน” พร้อมได้รับคัดเลือกไปประกวดนวัตกรรมระดับประเทศ ที่จะมีขึ้นช่วงต้นเดือนหน้านี้
 
นศ. มรภ.สงขลา  คว้ารางวัลชมเชย  ส่งผลงาน “นวัตกรรมระบบเกษตรกรรมไร้ขยะฯ” นศ. มรภ.สงขลา  คว้ารางวัลชมเชย  ส่งผลงาน “นวัตกรรมระบบเกษตรกรรมไร้ขยะฯ”
 
           เมื่อเร็วๆ นี้นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ประกอบด้วย นายนราทิป ชูช่วง นายสิทธิพงศ์ ชุมเเดง นายวชิรวิชญ์ ยอดเครือ และ นายปริวรรตณ์ สวนแก้ว ที่มี ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต และ ดร.ทัศนี ศรีมาชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลลำดับที่ 4 (ชมเชย) ในการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 (กอ.รมน.) ระดับภาคใต้ จากผลงานเรื่อง “นวัตกรรมระบบเกษตรกรรมไร้ขยะสนับสนุนการทำเกษตรแบบผสมผสาน” เป็นประเภทนวัตกรรมเชิงระบบ (Process Innovation) ผ่านระบบ VTC (ระบบออนไลน์) มีผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 18 ทีม ซึ่งผลงานของนักศึกษาสาขานวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืนชิ้นนี้ได้รับคัดเลือกให้ไปประกวดนวัตกรรมของ กอ.รมน. ระดับประเทศ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2567
 
 
          ทั้งนี้ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขานวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืน มรภ.สงขลา เป็นหลักสูตรที่บูรณาการร่วมกันระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (วิทยาเขตสตูล)
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics