เทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมโรงเจเต๋าบ้อเก็ง จัด ข้าวปันสุข 1,200 กล่อง

เทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมโรงเจเต๋าบ้อเก็ง จัด ข้าวปันสุข 1,200 กล่อง

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดที่ระบาดในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ทางมูล…

Read More