สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องค…

Read More

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าฯสงขลาเชิญพวงมาลาหลวงไปวางหน้าหีบศพนายฉลอง จันทนะ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเช…

Read More