ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณพบสื่อมวลชน ประจำปี 2566 “TSU-On The Move”

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณพบสื่อมวลชน ประจำปี 2566 “TSU-On The Move”
Spread the love

กิจกรรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณพบสื่อมวลชน ประจำปี 2566 “TSU-On The Move”

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมบ้านซูซูกิ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา   มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณพบสื่อมวลชน ประจำปี 2566 “TSU-On The Move”

โดยช่วงแรกของงาน

– ชมวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยทักษิณ

– รับชมการแสดงจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ (การแสดงชุดปลากดขี้ลิง)

พร้อมกับการแถลงผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณในรอบ 1 ปี “TSU-On The Move” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

📌😁การแถลงข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
✅ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ คชภักดี คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (การจัดงานเกษตรแฟร์)
✅ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (การจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ)
✅ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ (การจัดงาน Craft Cuisine & Cosmetics 2023)
✅ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (การจัดงานคอนเสิร์ต 55 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ)
✅ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง (การจัดงาน Open House)
🎦 ถ่ายทอดสดผ่าน FB Fanpage:WeTSU มหาวิทยาลัยทักษิณ

13.00-14.00 น.         เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา

14.00-16.00 น.         ขึ้นรถรางเยี่ยมชมงานวิจัยชุมชนรอบเกาะยอ

 เส้นทางที่ 1

– กลุ่มทอผ้าราชวัตร (วิชัย มาละเสนา)

– ศาลเจ้าไท้กง

– วัดท้ายยอ               

– กระชังปลากะพง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 (ปิติ ปลอดทอง)

เส้นทางที่ 2

– วัดแหลมพ้อ
– กลุ่มรักษ์ปลากะพง

– กลุ่มทอผ้าร่มไทร

– วัดท้ายยอ

16.00 น.    เดินทางกลับสถาบันทักษิณคดีศึกษา

– เสร็จสิ้นกิจกรรม

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics