สนช.จับมือ ศอ.บต. จัดอบรมหลักสูตรการจัดการนวัตกรรม พร้อมทุน 1.5 ล้านบาท

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม  2563  ณ โรงแรมเซ็นทารา อำเภ…

Read More