ศอ.บต. ติดอาวุธทางปัญญาแก่เกษตรกรเลี้ยงโค จ.ยะลา ยกระดับโคเนื้อชายแดนใต้ ภายใต้กรอบระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล

ศอ.บต. ติดอาวุธทางปัญญาแก่เกษตรกรเลี้ยงโค จ.ยะลา ยกระดับโคเน…

Read More