ทหญ.ฝึกซ้อม Full–SCALE EMERGERCY EXERCISE (HEMEX 22)

Spread the love

 
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 (เวลา 13.30 น.) เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ  ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุของสนามบินบนโต๊ะจำลองสถานการณ์ (tabletop exercise) กรณีขู่วางระเบิดอากาศยาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่
 
ทหญ.ฝึกซ้อม Full–SCALE EMERGERCY EXERCISE (HEMEX 22)
 
และในเวลา 18.30 น. เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ  ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนเผชิญเหตุของสนามบิน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (Airport Contingency Plan : ACP) ประจำปี 2565 Full–SCALE EMERGERCY EXERCISE (HEMEX 22) ณ อาคารอเนกประสงค์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และเข้าร่วมฝึกซ้อมตามแผนเผชิญเหตุฯ กรณีการขู่วางระเบิดอากาศยาน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ และให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
 
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องทราบขั้นตอนการปฏิบัติเกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว รวมถึงเพิ่มความชำนาญ ในการรับมือกรณีเกิดสถานการณ์การแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ณ ทหญ. อีกทั้งเพื่อประเมินผลการปฏิบัติและปรับปรุงแก้ไขข้อขัดข้อง แผนเผชิญเหตุของสนามบิน (ACP) ทหญ. ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมี คณะกรรมการฉุกเฉินของสนามบิน คณะทำงานดำเนินการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินฯ ผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ หน่วยงานราชการ บริษัท/สายการบิน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกซ้อม ณ ลานจอดอากาศยานที่แยกออกมา (Isolated Aircraft Parking Position) และสังเกตุการณ์ การซ้อม ณ ห้องประชุม 1 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานหาดใหญ่
 
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Leave a Comment