ไอแบงก์เพิ่มสาขาบริการทุกวันรองรับการทำธุรกรรมเสาร์อาทิตย์ เริ่ม 1 ตุลาคม นี้

ไอแบงก์เพิ่มสาขาบริการทุกวันรองรับการทำธุรกรรมเสาร์อาทิตย์ เริ่ม 1 ตุลาคม นี้

ไอแบงก์เพิ่มสาขาบริการทุกวันรองรับการทำธุรกรรมเสาร์อาทิตย์ เ…

Read More

ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนสิงหาคม 2565   

ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนสิงหาคม 2565   

ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เด…

Read More

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ ม.จงหนาน แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ-อาจารย์-นศ. “ค.บ.ภาษาจีน”

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ ม.จงหนาน แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ-อาจารย์-นศ. “ค.บ.ภาษาจีน”

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ ม.จงหนาน แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชา…

Read More

อ.จิรภา คงเขียว ร่วมปิดโครงการอบรม Train the Trainer หลักสูตรพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

อ.จิรภา คงเขียว ร่วมปิดโครงการอบรม Train the Trainer หลักสูตรพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

“อ.จิรภา คงเขียว” รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มรภ.สงข…

Read More

มภร.สงขลา จัดงาน ภาคีเครือข่าย 7 คณะ 7 ชุมชนต้นแบบ พัฒนาท้องถิ่นตามโครงการพระราโชบาย

มภร.สงขลา จัดงาน ภาคีเครือข่าย 7 คณะ 7 ชุมชนต้นแบบ พัฒนาท้องถิ่นตามโครงการพระราโชบาย

มภร.สงขลา จัดงาน ภาคีเครือข่าย 7 คณะ 7 ชุมชนต้นแบบ พัฒนาท้อง…

Read More

มรภ.สงขลา เปิดลงทะเบียนบัณฑิต (วันอนุมัติจบ ก.พ. 61 – ธ.ค. 62)

มรภ.สงขลา เปิดลงทะเบียนบัณฑิต (วันอนุมัติจบ ก.พ. 61 - ธ.ค. 62)

มรภ.สงขลา เปิดลงทะเบียนบัณฑิต (วันอนุมัติจบ ก.พ. 61 – …

Read More

ครุฯ มรภ.สงขลา จัดโครงการมหา’ลัยพี่เลี้ยง พัฒนาครูสู่ผู้เรียน ช่วยเด็กให้อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น

ครุฯ มรภ.สงขลา จัดโครงการมหา’ลัยพี่เลี้ยง พัฒนาครูสู่ผู้เรียน ช่วยเด็กให้อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น

ครุฯ มรภ.สงขลา จัดโครงการมหา’ลัยพี่เลี้ยง พัฒนาครูสู่ผู้เรีย…

Read More

ปนันชิตา นำทัพดาราบุกหาดใหญ่! เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ “อิงฟ้า วราหะ” และ “เอ – ศุภชัย”

ปนันชิตา นำทัพดาราบุกหาดใหญ่! เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ "อิงฟ้า วราหะ" และ "เอ - ศุภชัย"

PANANCHITA  ปนันชิตา นำทัพดาราบุกหาดใหญ่! เปิดตัวพรีเซ็…

Read More

กิจกรรม ” สองคลอง หนึ่งเล ” เท่วิถีภูมิปัญญา คนลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตอนล่าง

กิจกรรม ” สองคลอง หนึ่งเล ” เท่วิถีภูมิปัญญา คนล…

Read More