#พรรคพร้อม นำทัพจัดอบรมสัมมนาที่จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567

Spread the love

#พรรคพร้อม นำทัพจัดอบรมสัมมนาที่จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567
 
 
ดร.พิมไหมทอง ศักดิพัตโภคิน นำทีมงานพรรคพร้อม บุกจังหวัดสงขลา เพื่อจัดอบรมและสัมมนาให้ความรู้ทางด้านกฎหมายเรื่องสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทย แล้วมีชาวบ้านมากกว่า 100 คน ที่มาต้อนรับและให้กำลังใจพรรค
 

 

 
เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ ที่สาขาพรรคพร้อม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สมาชิกพรรคพร้อม และชาวบ้านมาลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมรมสัมมนากันเป็นจำนวนมาก บรรยากาศในการอบรมเป็นไปอย่างครึกครื้น สนุกสนาน ด้วยรอยยิ้มที่มีความสุข และทางพรรคเองได้รับฟังเสียงของชาวบ้านในพื้นที่ แล้วพร้อมที่จะแก้ปัญหาอย่างตรงจุด และพัฒนาจังหวัดสงขลาให้มีความเจริญทั้งจังหวัด ทั้งนี้บรรดาผู้สื่อข่าวประจำท้องถิ่น รวมตัวกันมาทำข่าวหลายสำนักเป็นประวัติศาสตร์
 
 
ดร.พิมไหมทอง ศักดิพัตโภคิน ได้กล่าวขอบคุณชาวบ้านจังหวัดสงขลาที่มาต้อนรับ และรับฟังเสียงจากประชาชนที่เข้าร่วมพร้อมให้คำเชื่อมั่นกับชาวสงขลา และประชาชนคนไทยทุกคน ว่าจะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง และประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ ในประชาธิปไตยอย่างเป็นธรรม
 
นอกจากนี้ ทางพรรคได้จัดอมรมสัมมนา ความรู้ด้านกฏหมายเรื่องสิทธิและหน้าที่พลเมืองไทย โดยมี  ว่าที่ ร.ต.ชัชวาลย์  บำรุงวงศ์  รองหัวหน้าพรรคผู้รับผิดชอบโครงการ บรรยายเรื่องหน้าที่ประชาชนกับการเมือง   พ.จ.อ.ดร.กฤษณะ  แก้วเกตุ  ที่ปรึกษากรรมมาธิการวิสามัญ  บรรยายเรื่อง สิทธิทางการเมืองของประชาชน  และ พ.ต.อ.ปพนวัฒน์  ขัตติยะวรานันท์  หัวหน้าสาขาพรรคพร้อม สงขลา บรรยายเรื่องสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
 
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics