นิสิต ม.ทักษิณ คว้ารางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565

นิสิต ม.ทักษิณ คว้ารางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565

📌🏆นิสิต ม.ทักษิณ คว้ารางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษ…

Read More

มรภ.สงขลา เปิดตลาดวัฒนธรรมเกาะยอ เพิ่มรายได้ชุมชน สร้างจิตสำนึกรักษ์บ้านเกิด

มรภ.สงขลา เปิดตลาดวัฒนธรรมเกาะยอ เพิ่มรายได้ชุมชน สร้างจิตสำ…

Read More