ม.หาดใหญ่ แถลงข่าว “เดิน – วิ่ง ม.หาดใหญ่ เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ และรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ ครั้งที่ 6 “

Spread the love

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องนิทรรศการพสุ  สัตถาภาณ์ (u-101) อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่    มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) บริษัทหาดทิพย์จำกัด มหาชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน   ได้จัดแถลงข่าว เดิน-วิ่ง  ม.หาดใหญ่ เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้และรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี

ผศ.ดร.วิทวัส  ดิษยะศริน  สัตยารักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

ดร.นิวัตน์  สวัสดิ์แก้ว  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์/คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 

พลเรือสมเกียรติ  ผลประยูร  รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)

คุณนิธินาถ  ศิริเวช  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา (สปสช.)

คุณชอบ  นิตรลาภ  ตัวแทนจากบริษัทหาดทิพย์จำกัด(มหาชน)

คุณวิชัยสิทธิ์  โง้วเจริญไพศาลสิน  ผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและประธานชมรมเดินวิ่งผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา

ร่วมกันแถลงข่าวการจัดโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารีและร่วมรณรงค์สันติภาพเพื่อความสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้ อีกทั้งเป็นการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่อีกด้วย 

สำหรับการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 แบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท ได้แก่ มินิมาราธอน (Mini-Marathon) ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร จำนวน 13 รุ่น และฟันรัน (Fun Run) ระยะทาง 4 กิโลเมตร จำนวน 13 รุ่น และรางวัลพิเศษการประกวดแฟนซี 3 รางวัล ประเภททีม เท่านั้น เส้นทางวิ่งเริ่มต้นบริเวณลานหน้าอาคารยู่พลาซ่า มหาวิทยาลัยหาใหญ่ โดยผู้ชนะการแข่งขัน(Overall)  ทั้งประเภทชายและหญิง จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 

ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสมัครได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน 2561 

โทรศัพท์ 074-200300  ต่อ 248 กับ 625  

เว๊ปไซต์สมัครออนไลน์ http;//www.hu.ac.th/runfor[eace และ Facebook ; เดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics