กิจกรรม ” สองคลอง หนึ่งเล ” เท่วิถีภูมิปัญญา คนลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตอนล่าง

Spread the love

กิจกรรม ” สองคลอง หนึ่งเล ” เท่วิถีภูมิปัญญา คนลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตอนล่าง
 
 
วันที่ 26-27  สิงหาคม  2565      ณ วัดคูเต่า หมู่ที่3 ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา    คุณ ชาญวิทูร อ่ำ สุขสว่างไกร  ได้จัดกิจกรรม ” สองคลอง หนึ่งเล ” เท่วิถีภูมิปัญญา คนลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตอนล่าง    ขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 20 คน   โดยมีการนัดพบที่วัดคูเต่า ถิ่นรางวัลยูเนสโก  พร้อมชมสถาปัตยกรรมรางวัลยูเนสโก จิตรกรรมฝาผนังโบราณ   และของล้ำค่าในพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ตอนล่างวัดคูเต่า     ก่อนงานก็เริ่มชมการร้องเพลงเรือแหลมโพธิ์ มรดกภูมิปัญญาชุมชน อย่างสนุกสนาน 
จากนั้นเดินทางกับรถนั่งขนำติดล้อ ชมวิถึชีวิตริมคลองอู่ตะเภา  ชมแหล่งเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเตยปาหนัน  การทำและผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจากต้นเตย   จากนั้นแวะสักการะทวด ณ ศาลาริมทาง   แล้วเข้าโคก หนอง นา สวนภิรมย์ฟาร์ม  ชมกิจกรรมภายในสวนเรียนรู้การทำสวนไม้ต่างๆ ก่อนแวะบ้านดินวังหลุมพอ  และชมสวนสวารัอยปีหวานวงศ์   
 
 
              ส่วนวันที่สอง จะมีกิจกรรมพายเรือคายัค ชมธรรมชาติยามเช้า ่จิบกาแฟแลคลอง ทานอาหารเช้า ณ บ้านสวนธนกฤต   เสร็จแล้วชมสระมรกต กลางป่าเสม็ดขาว  ชมคนเลี้ยงชันโรง  อุง  และญิงยวน บางกล่ำ  ชมฟาร์มทะเล ป่าชายเลน บ้านโคกเมือง  และรับประทานอาหารเที่ยง ปิ่นโตร้อยสาย ก่อนเดินทางกลับ   
            งานนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.  /  สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)  และ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสงขลา
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics