มรภ.สงขลา เปิดเวทีวิพากษ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ระยะ 5 ปี

มรภ.สงขลา เปิดเวทีวิพากษ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ระยะ…

Read More

ไอแบงก์ฉลองครบรอบ 19 ปีในเดือนเกิด ปล่อย “แคมเปญ มีบ้านมีเงิน” จะแลกจะรี ก็ฟรีค่าธรรมเนียม

ไอแบงก์ฉลองครบรอบ 19 ปีในเดือนเกิด ปล่อย “แคมเปญ มีบ้านมีเงิน” จะแลกจะรี ก็ฟรีค่าธรรมเนียม

ไอแบงก์ฉลองครบรอบ 19 ปีในเดือนเกิด ปล่อย “แคมเปญ มีบ้านมีเงิ…

Read More

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา นำ นศ.ฝึกพื้นฐานด้านเกษตรและอาหาร ต่อยอดสู่ผู้ประกอบการในอนาคต

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา นำ นศ.ฝึกพื้นฐานด้านเกษตรและอาหาร ต่อยอดสู่ผู้ประกอบการในอนาคต

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา นำ นศ. เรียนรู้วิสาหกิจชุมชน …

Read More

ครุฯ มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรสำหรับศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)

ครุฯ มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรสำหรับศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)

ครุฯ มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรสำหรับศูนย์เคร…

Read More

มหาวิทยาลัยทักษิณ “ต้องมีชุมชนเป็นรั้ว” หมุดหมายแรกพบชาวชุมชน หมู่ที่ 9 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

มหาวิทยาลัยทักษิณ “ต้องมีชุมชนเป็นรั้ว” หมุดหมายแรกพบชาวชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

มหาวิทยาลัยทักษิณ “ต้องมีชุมชนเป็นรั้ว” หมุดหมายแรกพบชาวชุมช…

Read More

มรภ.สงขลา  เทียบเชิญวิทยากรกรมบัญชีกลาง-สตง. จ.สงขลา ถ่ายทอดความรู้ระเบียบการเงินงานคลัง

มรภ.สงขลา  เทียบเชิญวิทยากรกรมบัญชีกลาง-สตง. จ.สงขลา ถ่ายทอดความรู้ระเบียบการเงินงานคลัง

มรภ.สงขลา เสริมสร้างทักษะฯ ระเบียบการเงินงานคลัง เทียบเ…

Read More

(บพท.) ติดตามการขับเคลื่อน “โนรา” วัฒนธรรมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สู่..เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

(บพท.) ติดตามการขับเคลื่อน “โนรา” วัฒนธรรมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สู่..เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่(บพท.) ติดตาม…

Read More

ศอ.บต. เปิดเวทีดึงนักธุรกิจรุ่นใหม่ จุดประกายความคิด เปลี่ยนมุมมองการพัฒนาเมืองปัตตานี สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ศอ.บต. เปิดเวทีดึงนักธุรกิจรุ่นใหม่ จุดประกายความคิด เปลี่ยนมุมมองการพัฒนาเมืองปัตตานี สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ศอ.บต. เปิดเวทีดึงนักธุรกิจรุ่นใหม่ จุดประกายความคิด เปลี่ยน…

Read More

ศาลยุติธรรม ออกหนังสือเวียน เตรียมพร้อมรับปลดล็อก”กัญชา” ออกหมายปล่อยจําเลย ภายใน 9 มิ.ย.นี้

ศาลยุติธรรม ออกหนังสือเวียน เตรียมพร้อมรับปลดล็อก”กัญชา” ออกหมายปล่อยจําเลย ภายใน 9 มิ.ย.นี้

ศาลยุติธรรม ออกหนังสือเวียน เตรียมพร้อมรับปลดล็อก”กัญชา” ออก…

Read More