มรภ.สงขลา จัดอบรม “การพัฒนาหลักสูตรเเละการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” สําหรับอาจารย์

มรภ.สงขลา จัดอบรม “การพัฒนาหลักสูตรเเละการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” สําหรับอาจารย์

มรภ.สงขลา จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสําหรับ…

Read More

มรภ.สงขลา สร้างองค์ความรู้พัฒนาเครือข่าย “7 คณะ 7 ชุมชนต้นแบบ” พื้นที่สงขลา พัทลุง สตูล

มรภ.สงขลา สร้างองค์ความรู้พัฒนาเครือข่าย “7 คณะ 7 ชุมชนต้นแบบ” พื้นที่สงขลา พัทลุง สตูล

มรภ.สงขลา สร้างองค์ความรู้พัฒนาเครือข่าย “7 คณะ 7 ชุมชน…

Read More