มรภ.สงขลา เผยผลจัดอันดับ “Thailand MHESI Impact Ranking 2022” ครองอันดับ 47 ของประเทศ

มรภ.สงขลา เผยผลจัดอันดับ “Thailand MHESI Impact Ranking 2022” ครองอันดับ 47 ของประเทศ

มรภ.สงขลา เผยผลจัดอันดับ “Thailand MHESI Impact Ranking…

Read More

แต่งตั้ง “ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์” คณบดีครุศาสตร์ มรภ.สงขลา เป็นประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ.)

แต่งตั้ง “ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์” คณบดีครุศาสตร์ มรภ.สงขลา เป็นประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ.)

  แต่งตั้ง “ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์” ค…

Read More

ปิดตำนานเชิดชัยทัวร์ ‘เจ๊เกียว’ ประกาศขาย ‘เชิดชัยทัวร์’

ปิดตำนานเชิดชัยทัวร์ ‘เจ๊เกียว’ ประกาศขาย &#8216…

Read More

โมเดอร์น่ายื่นขออนุญาตการใช้วัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุ 6 เดือน ถึงน้อยกว่า 6 ปี  กับองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ

โมเดอร์น่ายื่นขออนุญาตการใช้วัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุ 6 เดือน ถึงน้อยกว่า 6 ปี  กับองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ

โมเดอร์น่ายื่นขออนุญาตการใช้วัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุ 6 เดือ…

Read More

กรมทางหลวง สัมมนาสรุปผลทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันตก) แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในตัวเมืองหาดใหญ่

กรมทางหลวง สัมมนาสรุปผลทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันตก) แ…

Read More