ไอแบงก์ฉลองครบรอบ 19 ปีในเดือนเกิด ปล่อย “แคมเปญ มีบ้านมีเงิน” จะแลกจะรี ก็ฟรีค่าธรรมเนียม

ไอแบงก์ฉลองครบรอบ 19 ปีในเดือนเกิด ปล่อย “แคมเปญ มีบ้านมีเงิน” จะแลกจะรี ก็ฟรีค่าธรรมเนียม

ไอแบงก์ฉลองครบรอบ 19 ปีในเดือนเกิด ปล่อย “แคมเปญ มีบ้านมีเงิ…

Read More

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา นำ นศ.ฝึกพื้นฐานด้านเกษตรและอาหาร ต่อยอดสู่ผู้ประกอบการในอนาคต

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา นำ นศ.ฝึกพื้นฐานด้านเกษตรและอาหาร ต่อยอดสู่ผู้ประกอบการในอนาคต

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา นำ นศ. เรียนรู้วิสาหกิจชุมชน …

Read More

ครุฯ มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรสำหรับศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)

ครุฯ มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรสำหรับศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)

ครุฯ มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรสำหรับศูนย์เคร…

Read More

มหาวิทยาลัยทักษิณ “ต้องมีชุมชนเป็นรั้ว” หมุดหมายแรกพบชาวชุมชน หมู่ที่ 9 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

มหาวิทยาลัยทักษิณ “ต้องมีชุมชนเป็นรั้ว” หมุดหมายแรกพบชาวชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

มหาวิทยาลัยทักษิณ “ต้องมีชุมชนเป็นรั้ว” หมุดหมายแรกพบชาวชุมช…

Read More