(ผหญ). พร้อมผู้บริหารท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมฯพระบรมราชินี

ภาพ/ข่าว :ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 (เวลา 10.15 น.) เรืออากาศโท ธนันท์…

Read More

นิพนธ์ ย้ำ กลางเวทีสัมมนาความปลอดภัยทางถนน ท้องถิ่นและท้องที่ต้องร่วมมือกันทำตำบลขับขี่ปลอดภัย

นิพนธ์ ย้ำ กลางเวทีสัมมนาความปลอดภัยทางถนน ท้องถิ่นและท้องที่ต้องร่วมมือกันทำตำบลขับขี่ปลอดภัย เมื่อตำบลปลอดภัย ประเทศก็ปลอดภัย

นิพนธ์ ย้ำ กลางเวทีสัมมนาความปลอดภัยทางถนน ท้องถิ่นและท้องที…

Read More

เลขาธิการ ศอ.บต. มอบวุฒิบัตรบัณฑิตอาสาฯ จชต. พร้อมนำภูมิความรู้ ติดอาวุธ Say Social เทคโนโลยี

เลขาธิการ ศอ.บต. มอบวุฒิบัตรบัณฑิตอาสาฯ จชต. พร้อมนำภูมิความรู้ ติดอาวุธ Say Social เทคโนโลยี

เลขาธิการ ศอ.บต. มอบวุฒิบัตรบัณฑิตอาสาฯ จชต. พร้อมนำภูมิความ…

Read More