กลุ่มเครือข่ายคนเทพาหนุนสร้างโรงไฟฟ้า

Spread the love

กลุ่มเครือข่ายคนเทพาหนุนสร้างโรงไฟฟ้า
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 กลุ่มเครือข่ายคนเทพา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำโดยนายหลี สาเมาะ อดีตกำนันตำบลท่าม่วง อ.เทพา ในฐานะตัวแทนของชาวเทพา ซึ่งประกอบด้วยกำนัน 7 ตำบลในอำเภอเทพา องค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 7 ตำบล รวมทั้งองค์กรเครือข่ายคนเทพาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 66 องค์กร ได้ร่วมกันแถลงจุดยืนในการสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพา ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

โดยในแถลงการณ์มีเนื้อหากล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2557 ที่ กฟผ. ได้เข้ามาดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา กำลังผลิต 2,000 เมกะวัตต์ ชาวเทพาได้รับฟังข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าด้วยความสนใจ ถึงประโยชน์ของโครงการที่มีต่อประเทศชาติ ชาวภาคใต้ และชาวเทพาทั้งหมด ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในปี 2558 เป็นต้นมา ชาวเทพา ได้ร่วมกันพิจารณาผลดี ผลเสีย ทั้งด้านผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม รวมทั้งรับฟังข้อมูล ทั้งจากนักวิชาการ ผู้นำชุมชน ทั้งจากผู้ที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย อย่างกว้างขวาง รอบด้าน
การประชุมผู้นำชุมชนทุกตำบลในวันนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นว่า การมีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา นอกจากจะช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ คนไทย และเป็นแหล่งพลังงานสำคัญของคนภาคใต้แล้ว ยังจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ของอำเภอเทพา ให้มีความมั่นคงในอาชีพ รายได้ของพี่น้องเทพาในวันนี้ และลูกหลานของเรา ทำให้เทพาพัฒนาเป็นเมืองพัก ไม่ใช่เป็นเพียงเมืองผ่าน ที่สำคัญ คือ ผู้ที่อยู่ในข่ายจะต้องโยกย้ายจะต้องได้รับการดูแลชดเชย เยียวยาเป็นอย่างดี รวมทั้ง ศาสนสถานทั้งมัสยิด กุโบร์ และวัดต่างๆ จะต้องไม่ได้รับการกระทบกระเทือน หากจะมีการย้ายโรงเรียนปอเนาะ จะต้องจัดพื้นที่และสถานที่ซึ่งดีกว่าเดิม เพื่อเป็นหลักประกันว่า ลูกหลานของชาวเทพาจะได้เล่าเรียนทั้งด้านศาสนา และวิชาการอย่างมีคุณภาพ และมีอนาคต ตามวิถีชีวิตของชาวเทพา

การประชุมผู้แทนของทุกตำบลในวันนี้ ยังได้ทบทวนสถานการณ์ความเคลื่อนไหวการกดดันรัฐบาลของกลุ่มต่างๆ ในปัจจุบัน โดยเห็นว่า ยังมีการเคลื่อนไหวที่ไม่ใช่เสียงอันแท้จริงชาวเทพา และการแสดงออกบางครั้ง ไม่มีการเคารพต่อสิทธิของชุมชน บางครั้งอาจจะเป็นการแสดงออกที่มีเจตนาดี แต่บางครั้งก็มีการให้ข้อมูลแก่สังคมที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือมีการบิดเบือนโดยแอบอ้างความต้องการของคนเทพา
ที่ประชุมผู้แทนของทุกตำบล จึงมีมติร่วมกันว่า ชาวเทพาจะร่วมกันแสดงพลังความสามัคคีของชาวเทพา เพื่อแสดงให้เห็นจุดยืนที่แท้จริงของชาวเทพา ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป ที่หน้าอำเภอเทพา ชาวเทพาจะประกาศจุดยืน และกำหนดขั้นตอนการเคลื่อนไหว จึงขอเชิญชวนชาวเทพาได้ร่วมกันแสดงจุดยืนให้สังคมรับรู้ และขอเชิญสื่อมวลชนทุกสาขาทำข่าวเพื่อถ่ายทอดข้อเท็จจริงในวันดังกล่าว
จากนั้นทางกลุ่มฯ ได้เดินทางไปพบสื่อมวลชนต่างๆ เพื่อยื่นหนังสือเชิญให้ผู้สื่อข่าวมาทำข่าวเพื่อเผยแพร่จุดยืนของกลุ่มผู้เห็นด้วยกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่จะร่วมชุมนุมกันในวันเวลาดังกล่าวอีกด้วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics