การสัมมนาอบรมประชาชนคนรักในหลวง

Spread the love

การสัมมนาอบรมประชาชนคนรักในหลวง

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน  2567  ณ โรงแรมญันนะตีย์ หาดใหญ่   ด้วยคณะประชาชนคนรักในหลวง ได้จัดกิจกรรม การอบรมและบรรยาย เชิญชวนปลุกจิตสำนึกให้พี่น้องชาวไทยรักเชิดชูปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และ 3 สถาบันหลัก  ซึ่งมีพลเอกจำลอง  คุณสงค์ เป็นประธานในพิธี

การสัมมนาอบรมประชาชนคนรักในหลวง

พร้อมกันนี้ได้เชิญท่านราเชนท์  อาตมาตร เจ้าของโรงแรมญันนะตีย์หาดใหญ่ ขึ้นกล่าวพบปะกับสมาชิกคณะประชาชนคนรักในหลวงของเรา และท่านประยูร  จิตรเพชร  ขึ้นให้ความรู้เต็มรูปแบบตามวัตถุประสงค์ของคณะประชาชนคนรักในหลวง 

สำหรับงานนี้ได้รณรงค์ให้ขึ้นป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อรองรับเดือนมหามงคลและจัดเดินเทิดพระเกียรติ “เดินคืนผืนแผ่นดินถวายคืนพระเจ้าแผ่นดิน”  โดยมีพี่น้อง 3 จังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาและกลุ่มคนมอญที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย   ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2567 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics