นายกฯเมืองคอหงส์ ร่วมพยาบาล ม.อ. เปิดเมืองแห่งการเรียนรู้สู่ SMART CITY

Spread the love

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564  นายทวีศักดิ์  ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ เข้าเยี่ยมคารวะ รศ.ดร.นงนุช บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทีมบริหาร เพื่อขอคำแนะนำและประสานความร่วมมือ ในเรื่องความเป็นเลิศด้านผู้สูงวัยร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาเมืองคอหงส์ ให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้สู่ SMART CITY

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts