แถลงข่าว แผนปฏิบัติการ สยบอันดามัน ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 8 และ ตำรวจภูธรภาค 9

Spread the love

การจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญ

 

            วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น.  ณ ตำรวจภูธรภาค 9  ตามนโยบายรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดปราบรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพล เจ้าหน้าที่ของรัฐทีเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด เน้นหนักใช้มาตรการยึด อายัดทรัพย์เพื่อทำลายล้างเครือข่ายให้สิ้นขาก ตลอดจนการป้องกันปราบปรามแหล่งชุมขนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างจริงจัง ต่อเนื่องภายใต้การอำนวยการของ

พล ต.อ สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.,

พล.ต.อ.มนู  เมฆหมอก รอง ผบ.ตร.(ปป),

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส..

พล.ต.ต.ปรีชา  เจริญสหายานน รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง.,

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการ จังหวัดสงขลา,

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร,

พล.ต ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์  ผบช.ภ8,

พล ต.ท. รณศิลป์ ภู่สระ, ผบช.ภ9. ได้รับบัญชานำข้อสั่่งการนำไปสู่การปฏิบัติ

สงบอันดามัน

          การเปิดแผนปฏิบัติการ สยบอันดามัน   ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 8 และ ตำรวจภูธรภาค 9   ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2564   ตามที่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศอ.ปส.ตร.)  ได้ประชุมร่วมกับตำรวจภูธรภาค 8 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ปิดล้อม ตรวจคัน เพื่อการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด ในวันอาทิตย์ที่ 31 มค. 64 ที่ผ่านมา จึงนำมาสู่การเปิดแผนปฏิบัติการสยบอันตามัน

 
         สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ศอ.ปส.ตร ได้ออกแผนปฏิบัติการ”สยบอันดามัน” ระหว่างวันที่ 3 – 5 ก.พ. 2564 โดยบูรณาการกำลังร่วมกันระหว่าง บช..ปส.. บช.น., ภ.1 – ภ9 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปิดล้อม ขยายผล ตรวจค้น และจับกุมบุคคลเพื่อทำลายล้างครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ โดยเฉพาะ “แก๊งฟรีดอม” ซึ่งจัดได้ว่าเป็นกลุ่มอิทธิพลในพื้นที่ภาคใต้ โดยใช้ธุรกิจสีเทาการพนันออนไลน์ ในการฟอกเงินให้กับขบวนการค้ายาเสพติด เป็นการทำลายความมั่นคงของชาติ สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยจุดเริ่มต้นมาจากการสืบสวนจับกุมยาเสพติด 2 ราย ตังนี้

  1. เมื่อวันที่ 11 ก.ค.2563 ในพื้นที สภ พุนพิน จับกุม นายสุวิทย์ นุ่นสงค์  พร้อมพวก รวม 2 นาย ของกลางไอซ์ หนักประมาณ 1, 199 กก. ขยายผลการจับกุมเพิ่มเติมได้อีก จำนวน 8 คน จากการสืบสวนพบว่าเป็นเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ มีกรแบ่งหน้าที่กันทำ มีความเชื่อมโยงกันหลายพื้นที่ทั้งใน/นอกประเทศ
  1. เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2563 ในพื้นที่ สภ.ชะอวด จับกุม นายศรายุท หรือตั้ม ทองนุ่น พร้อมของกลางยาบ้า 20 เม็ด ขยายผลทราบว่าเจ้าของยาเสพติด คือ สต.อ.ปฏิภัทธ์  รักษาชล เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เจาะไอร้อง จากขยายผลพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับ “แก็งพรีดอม”

         ขยายผลจับกุมได้เพิ่มอีก จำนวน 3 ราย ยืดทรัพย์สินทีเกี่ยวเนื่องฯ มูลค่าประมาณ 50 ล้านบาท

         จากการสืบสวน ขยายผล ทำให้ทราบ ทั้ง 2 คดี มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยง เกี่ยวข้องส้มพันธ์กัน นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเชื่อมโยงกับกลุ่มธุรกิจสีเทาการพนันออนไลน์ ของ “แก๊งฟรีดอม” โดยมีเงินหมุนเวียนในบัญชี นอมินี จำนวนหลายบัญชีมูลค่า ไม่น้อยกว่าสองพันล้านบาท ในช่วงระยะเวลาแค่ 1 ปี มีพฤติกรรมว่าจ้างให้บุคคลอื่นมาเปิดบัญชี แล้วนำไปใช้ในการรับโอนเงินจากบัญชีทีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด แสะการพนันออนไลน์ โดยนำมาใช้ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น

 

ภาคแรก: สามารถยึด อายัตทรัพย์สินประกอบรถยนต์ เงินสต เครื่องประดับไม้แปรรูป มูลค่าประมาณ 50 ล้านบาท

ภาคสอง: เพื่อเป็นการตัดวงจรขบวนการค้ายาเสพติด และขบวนการพอกเงินจึงได้รวบรวมพยานหลักฐาน แล้วปิดปฏิบัติการ “สยบอันดามัน” เพื่อขยายผล จับกุม ยึดทรัพย์กลุ่มขบวนการที่เกี่ยวองอยู่เบื้องหลัง โดยมีเป้าหมายจับ 18 หมายจับ และ 47 หมายค้น

ผลการปฏิบัติ สามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับไต้ จำนวน 10 ราย

นอกจากนี้ จากการปิดล้อมตรวจคันจับกุม ขยายผล พบว่ากลุ่มผู้ต้องหาในความผิดอาญาฐานฟอกเงิน ในระดับผู้ควบคุมสั่งการ และบุคคลที่ใกล้ชิด มีการถือครองทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ไว้เป็นจำนวนมาก มีพฤติกรรมต้องสงสัยว่าได้มาจากการฟอกเงิน จึงไต้ทำการตรวจสอบ รายงาน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และกรมสรรพกร เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย รายละเอียดทรัพย์สิน ดังนี้

  1. อสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ต้องหาถือครองโดยตรง โฉนดที่ดิน + สิ่งปลูกสร้าง

จำนวน 27 รายการ มูลคำประมาณ 60 ล้านบาท ( เป็นทรัพย์ที่ได้มาหลังปี 2560 )

  1. อสังหาริมทรัพย์ที่ที่เกี่ยวข้องถือครองโดยตรง โฉนดที่ดิน + สิ่งปลูกสร้าง

จำนวน 20 รายการ มูลค่าประมาณ 20 ล้านบาท ( เป็นทรัพย์ที่ได้มาก่อนปี 2560 )

      3 อสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องถือครองโดยตรง โฉนดที่ดิน + สิ่งปลูกสร้าง

จำนวน 44 รายการ มูลค่ำประมาณ 70 ล้นบาท ( เป็นทรัพย์ที่ได้มาหลังปี 2560 )

  1. ยานพาหนะที่บุคคลที่เกี่ยวข้องถือครองโดยตรง รถยนต์ จำนวน 15 คัน

     เป็นรถยี่ห้อ รุ่น : PORSCHE CAYENNE S HYBRD จำนวน 1 คัน , รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ รุ่น HARLEY DAVIDSON เขียวดำ จำนวน 1 คัน รวมมูลค่าประมาณ 18 ล้านบาท ( เป็นทรัพย์ที่ ได้มาหลังปี 2560)        อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองทั้งสิ้น จำนวน 91 รายการ มูลคำประมาณ 150 ล้าน  ยานพาหนะที่ครอบครองทั้งสิ้น จำนวน 15 รายการ  มูลค่าประมาณ 18 ล้าน  รวมทรัพย์สินที่ดำเนินการตรวจสอบ มูลค่าประมาณ 168 ล้าน

 

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts