ประเพณี “ลากพระทางน้ำและเล่นเพลงเรือสู่แหลมโพธิ์” 

Spread the love

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม ที่ผ่านมา เว็บไซต์Reporternews5.com  ร่วมกับสื่อมวลชน เหล่าบล็อกเกอร์ในภาคใต้ ร่วมกิจกรรม ประเพณี “ลากพระทางน้ำและเล่นเพลงเรือสู่แหลมโพธิ์” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และ เที่ยว ชม อนุรักษ์ และสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เรื่องการเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์   โดยเริ่มลากพระน้ำพร้อมกัน ณ วัดท่านางหอม, วัดคูเต่า, วัดท่านางหอม, วัดหาดใหญ่ใน, วัดท่าเมรุ และ สำนักสงฆ์แหลมโพธิ์ ออกเรือลงสู่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยล่องน้ำนัดพบร่วมทำกิจกรรมทำบุญออกพรรษา ณ ที่ สำนักสงฆ์แหลมโพธิ์  นอกจากนี้ผู้จัดงานยังจัดให้มีการประกวดประชันเล่นเพลงเรือสู่แหลมโพธิ์ร่วมกันของแต่ละชุมชนอีกด้วย ได้รับความสนใจจากผู้คนที่ไปร่วมงานอย่างคับคั่ง

ประเพณีลากพระของชาวภาคใต้เป็นการสมมติตามเหตุการณ์ในพุทธประวัติ เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาสู่โลกมนุษย์ ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 นั่นเอง โดยอัญเชิญพระพุทธรูปยืนเรียกว่า “พระลาก” (พระปางอุ้มบาตร หรือปางประทานอภัย) ขึ้นประดิษฐานเหนือบุษบกที่ตั้งอยู่บนพาหนะซึ่งทำเป็นรูปเรือหรือพญานาคและประดับตกแต่งเสมือนอย่างปราสาทมณฑปอย่างวิจิตร แล้วแห่แหนสมมุติแทนพระพุทธองค์ด้วยการลากไปตามสถานที่ต่าง ๆ ถ้าท้องถิ่นใดอยู่ริมน้ำหรือลำคลองก็จะลากพระทางน้ำ หากท้องถิ่นใดห่างไกลจากแม่น้ำ-ลำคลองก็ลากพระทางบก แล้วแต่สภาพภูมิประเทศจะเหมาะแก่การลากประเภทใดมากกว่ากัน ขบวนลากพระนี้ จึงเป็นประเพณีที่ชาวภาคใต้เรียกว่า “ประเพณีลากพระ” มาจนถึงปัจจุบัน

โดยประวัติความเป็นมาของประเพณีลาก (ชัก) พระ ในจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณกาล มีทั้งการลาก (ชัก) พระทางบกและลาก (ชัก) พระทางน้ำ สำหรับชักลากเรือบุษบกพระไปตามแม่น้ำลำคลองบางทีก็ออกสู่ทะเล  การลาก (ชัก) พระทางน้ำนี้เองเป็นต้นกำเนิดของการเล่นเพลงเรือในภาคใต้ของไทย อาทิ เพลงเรือแหลมโพธิ์  ประเพณีลาก (ชัก) พระทางน้ำของชุมชนแหลมโพธิ์ เป็นประเพณีและมรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดมายังลูกหลานรุ่นต่อรุ่น จากการศึกษาวิจัยโดยการสัมภาษณ์ผู้รู้และปราชญ์ชุมชน  ตลอดถึงผู้นำในการขับร้องเพลงเรือแหลมโพธิ์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพ่อเพลง ได้เล่าถึงประวัติของเพลงเรือแหลมโพธิ์ไว้ว่า “เพลงเรือแหลมโพธิ์ ก็คือเพลงพื้นบ้านชนิดหนึ่งของจังหวัดสงขลา เดิมเรียกว่า “เพลงยาว” หรือเพลงเรือ หรือเพลงเรือยาว  โดยเฉพาะคำว่า “เพลงเรือยาว” ใช้เรียกเพลงดังกล่าวที่เนื้อร้องมีความยาว ในขณะที่เพลงชนิดเดียวกันนี้มีเนื้อร้องขนาดสั้นเรียกว่า “เพลงเรือบก”แต่ก็ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเพลงเรือแหลมโพธิ์เกิดขึ้นเมื่อใด แต่เชื่อกันว่าการชักพระทางน้ำเป็นต้นกำเนิดของเพลงเรือแหลมโพธิ์ที่มีมานานไม่ต่ำกว่า 200 ปีแล้ว

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts