จังหวัดสงขลา แถลงข่าวสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

Spread the love

วันที่ (ม.ค. 61) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายวสันต์ ไชยทวีวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมผ่าน Video Conference ในครั้งนี้


            ที่ประชุมได้มีการสรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 
2561 ในช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 28 ถึงวันที่ มกราคม 2561 ทั้งนี้ จังหวัดสงขลามีอุบัติเหตุ เกิดขึ้น รวม 95 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 96 รายและมีผู้เสียชีวิต รวม 10 ราย โดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด และตัดหน้ากระชั้นชิดตามลำดับ ส่วนยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ สำหรับอำเภอที่มีผู้เสียชีวิต มี 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสงขลา อำเภอหาดใหญ่ อำเภอเทพา อำเภอจะนะ อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอบางกล่ำและอำเภอสทิงพระ ส่วนอำเภอที่ยังไม่มีผู้เสียชีวิต ได้แก่ อำเภอสะเดา อำเภอระโนด อำเภอรัตภูมิ อำเภอนาหม่อม อำเภอนาทวี อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอควนเนียง อำเภอสิงหนคร และอำเภอกระแสสินธุ์

 ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนและการรักษากฏ วินัยจราจรเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดแก่พี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลอื่นๆ อีกด้วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics