พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี…

Read More

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า สิ่งของพระราชทานแก่อาสาสมัครทหารพราน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมใ…

Read More

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่อาสาสมัครทหารพราน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี…

Read More

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดเกล้าพวงมาหลวงหน้าหีบศพนายอิ่ม จิตต์ภักดี ศิลปินแห่งชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่ารา…

Read More

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดเกล้าฯ สิ่งของพระราชทาน มอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม…

Read More

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี…

Read More

ในหลวงฯ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้รองผู้ว่าฯสงขลา อัญเชิญพวงมาลาหลวงหน้าหีบศพดาบตำรวจโกศล คงสวัสดิ์ เหยื่อระเบิด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รองผู้ว่…

Read More

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต

เมื่อเวลา 18.45 น. วันที่ 13 ตุลาคม สำนักพระราชวังออกประกาศว…

Read More