พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดเกล้าฯ สิ่งของพระราชทาน มอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ

Spread the love

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการอาสารักษาดินแดน  อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

                 วันที่ (25 ก.พ.63)  เวลา 16.00 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา   ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บ เมื่อวันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2563  จากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการอาสารักษาดินแดน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา  ในขณะเดินทางด้วยรถยนต์กระบะหุ้มเกราะ กลับจากการปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เหตุเกิดบริเวณศาลาทวด ถนนชาญนุเคราะห์ ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา  เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ  จำนวน 10 ราย ดังนี้  

เด็กชายธนกฤต  แก้วเกาะสะบ้า  อายุ 7  ขวบ  เข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

นายเจษฎาภรณ์  ศรีจันทร์ ปลัดอำเภอสะบ้าย้อย 

นายหมู่ใหญ่ สมจิตร  กัลยาลอง 

นายหมู่ใหญ่ ขะสมาน  ขะเรมะนัน  

สมาชิก สิรวัฒน์  นาคะสุวรรณ 

นายนรินทร์  แก้วเกาะสะบ้า 

นางสาวสุดารัตน์  พัฒทะกุล  

นางสาวเมษะมาลย์  ติ้งประสม 

เด็กหญิงชนิดาภา  แก้วเกาะสะบ้า  

และเด็กหญิงอัชมา  มุเจะโดะ  

ทั้ง 9 ราย  ได้เข้ารับการรักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้  ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ ผู้บาดเจ็บและครอบครัว อย่างหาที่สุดมิได้

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts