พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล…

Read More

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พบปะสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในกิจกรรม “สื่อสงขลาพร้อมพัฒนาสงขลา”

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พบปะสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสั…

Read More

มรภ.สงขลา สงขลา เปิดบ้านต้อนรับผู้แทน สป.อว. และคณะทำงาน ตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษา ดำเนินโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 

มรภ.สงขลา สงขลา เปิดบ้านต้อนรับผู้แทน สป.อว. และคณะทำงาน ตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษา ดำเนินโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 

มรภ.สงขลา สงขลา เปิดบ้านต้อนรับผู้แทน สป.อว. และคณะทำงา…

Read More

ม.ทักษิณ เปิดตัวชุดโครงการวิจัย พร้อม MOU กับภาคีเครือข่าย ร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาบนฐานข้อมูลครัวเรือนคนจนจังหวัดพัทลุง

ม.ทักษิณ เปิดตัวชุดโครงการวิจัย พร้อม MOU กับภาคีเครือข่าย ร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาบนฐานข้อมูลครัวเรือนคนจนจังหวัดพัทลุง

ม.ทักษิณ เปิดตัวชุดโครงการวิจัย พร้อม MOU กับภาคีเ…

Read More

การอบรมโครงการหยุดข้อมูลลวง…Stop Fake, Spread Facts “ร่วมปลุกสังคม รู้เท่าทันข้อมูลลวง”

Facts-story Festival @Songkla โครงการหยุดข้อมูลลวง…Sto…

Read More

สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 6  จัดกิจกรรมสโมสรคนสื่อ เพื่อเป็นเวทีในการบูรณาการดำเนินงานเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การเลือกตั้ง

สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 6  กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสโ…

Read More

ผหญ. จัดพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

  วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566  (เวลา 13.30 น.)&nbs…

Read More
Verified by ExactMetrics